EKOF Media Group

EMG je strukovna omladinska nevladina organizacija koja se bavi širokim spektrom aktivnosti, počev od vršnjačke edukacije, medijskih projekata, preko grafičkog i veb dizajna, konceptualnog osmišljavanja i organizovanja promotivnih, kulturnih, edukativnih i zabavnih događaja u skladu sa afinitetima i potrebama mladih, a sa ciljem širenja svesti među mladima o društvenoj odgovornosti, važnosti pozitivnog individualnog i grupnog delovanja u lokalnoj i široj zajednici, jačanju solidarnosti, povećanju zapošljivosti mladih, pomoći u razvoju karijere, izgradnji sopstvenog kulturnog identiteta i upoznavanja i prihvatanja tuđeg. U skladu sa tim, organizacija neguje demokratske vrednosti i volonterski duh, te raspolaže sopstvenim volonterskim servisom.

Jedan od  najvećih projekata EMG-a je Belgrade Youth Fair And Conferences koji se sastoji od sajma praksi, poslova i edukacije, kao i konferencija neformalnog obrazovanja koje drže stručnjaci iz najvećih kompanija u Srbiji. Takođe, EMG se može pohvaliti time da je bio suorganizator CEO konferencije zajedno sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu i  Ekonomskim fakultetom u Sarajevu.

Naravno, ne možemo da zaboravimo ni naš nedavno pokrenut online magazine “YouthNow” gde možete pročitati dosta zanimljivih i korisnih tekstova i propratiti sve naše aktivnosti.